Navigácia

Partners

Pondelok 18. 6. 2018

Vitajte na EduPage

Kalendár

Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 18.6.2018)
Daniel Protuš (4.A)
Počet návštev: 3397483

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Čo je O2 Športová akadémia Mateja Tótha?

  Kvalitná voľnočasová aktivita v podobe krúžkov na 1. stupni základných škôl. Akadémia pomocou prepracovanej metodiky a školených trénerov poskytuje deťom všeobecný športový základ, ale aj motiváciu a pozitívny vzťah k pohybu. Tréningy sú vyskladané tak, aby deti športovali hravo, dbá sa na ich telesný aj duševný vývin a zároveň deti zistia, na aký šport majú najlepšie predpoklady.

  Každá škola, ktorá vyhrá tento projekt, získa odborné vedenie jednej 20 člennej skupiny na celý školský rok zadarmo.

 • Zápis detí do MŠ pre šk. rok 2018/2019


 • 2% z dane

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Finančné prostriedky budú použité na:

 • Ďakujeme za návštevu všetkým rodičom, ktorí prišli na DOD v stredu 28. 2. 2018.

 • Žiadame všetkých stravníkov a ich zákonných zástupcov, aby sa obracali na zamestnancov ŠJ výlučne osobne alebo telefonicky (mobil: 0917 034 853), a to len v čase prevádzky ŠJ. Prosíme Vás, aby ste nezasielali sms správy.

 • Hodiny NBV - evanjelická budú v šk. roku 2017/2018 v utorok o 13:15 hod.

 • Ing. Martin Baran - Bešeňová

  Ing. Andrea Belušová - Liptovská Teplá

  MUDr. Ľubomíra Mosná - Bešeňová

  Ing. Juraj Taliga - Liptovská Teplá

   

  Emil Kohár - Ivachnová

  MUDr. Dominika Senková - Liptovský Michal

 • Ak má niektoré dieťa odklad povinnej školskej docházky, zákonný zástupca musí doručiť do školy tieto 3 písomnosti:

  1)  Správu z vyšetrenia školskej zrelosti

  2) Žiadosť zákonného zástupcu o odklad povinnej školskej dochádzky

  3) Potvrdenie od pediatra

   

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Liptovská Teplá
  Hlinisko 320, 034 83 Liptovská Teplá
 • 044 4392223

Mapa