Navigácia

Partners


Piatok 19. 4. 2019

Vitajte na EduPage

Kalendár

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 19.4.2019)
Zajtra (Sobota 20.4.2019)
Jana Mišíková
Pozajtra (Nedeľa 21.4.2019)
Simona Červeňová (8. A)
Počet návštev: 3768804

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Oznamujeme rodičom, že zápis detí do materskej školy pre šk. rok 2019/2020 bude v dňoch od 29.4.2019 do 3.5.2019 (okrem 1. 5.2019) v materskej škole v čase od 7:00 hod. do 16:00 hod.

 • Ďakujeme všetkým za návštevu školy počas Dňa otvorených dverí, ktorý bol 13. februára 2019. Navštívilo nás 23 rodičov a priateľov školy.

 • Nakoľko zákon 544/2010 Z.z.odotáciách umožnil v našich podmienkach stravovanie detí materských škôl v predškolskom veku "zadarmo", týmto Vás upozorňujeme, že dotácia sa poskytuje v sume 1,20 Eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti.

  Preto v prípade neúčasti Vášho dieťaťa v MŠ, ste povinní ho odhlásiť do 7.30 h ráno príslušného dňa, inak znášate náklady za stravu vy - štát stravu uhradí len na základe účasti v MŠ.


 • Zápis do prvého ročníka ZŠ pre šk. rok 2019/2020 bude v stredu 3. 4. 2019.

 • Hodiny NBV - evanjelická budú v šk. roku 2018/2019 v utorok o 13:30 hod.

 • 2% z dane

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Finančné prostriedky budú použité na:

 • Žiadame všetkých stravníkov a ich zákonných zástupcov, aby sa obracali na zamestnancov ŠJ výlučne osobne alebo telefonicky (mobil: 0917 034 853), a to len v čase prevádzky ŠJ. Prosíme Vás, aby ste nezasielali sms správy.

 • Výsledky hlasovania zástupcov rodičov do Rady školy.

  Ing. Martin Baran - Bešeňová

  Ing. Andrea Belušová - Liptovská Teplá

  MUDr. Ľubomíra Mosná - Bešeňová

  Ing. Juraj Taliga - Liptovská Teplá

   

  Emil Kohár - Ivachnová

  MUDr. Dominika Senková - Liptovský Michal

 • Odklad povinnej školskej dochádzky.

  Ak má niektoré dieťa odklad povinnej školskej docházky, zákonný zástupca musí doručiť do školy tieto 3 písomnosti:

  1)  Správu z vyšetrenia školskej zrelosti

  2) Žiadosť zákonného zástupcu o odklad povinnej školskej dochádzky

  3) Potvrdenie od pediatra

   

 • Žijete v zahraničí a vaše dieťa dosiahlo vek povinnej školskej dochádzky?

  Deti Slovákov žijúcich v zahraničí musia absolvovať základnú školu aj na Slovensku.

  Zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy na Slovensku má každý rodič, ktorý je občanom SR a takisto aj jeho dieťa má slovenské občianstvo, bez ohľadu na to, kde žije.

  V prípade, že má dieťa dvojité občianstvo, rodič tak urobiť nemusí, pokiaľ navštevuje školu v danom štáte podľa jeho legislatívy. Rodič má právo rozhodnúť sa, že jeho dieťa bude navštevovať základnú školu v zahraničí.

  Ako postupovať, ak dieťa vo veku zápisu do 1. ročníka, resp. vo veku povinnej školskej dochádzky odchádza s rodičmi na dlhší čas do zahraničia?

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Liptovská Teplá
  Hlinisko 320, 034 83 Liptovská Teplá
 • 044 4392223

Mapa