Navigácia

Partners

Streda 17. 1. 2018

Vitajte na EduPage

Kalendár

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 17.1.2018)
Zajtra (Štvrtok 18.1.2018)
Liana Rišpánová (2.A)
Mgr. Lenka Mesiarová
Pozajtra (Piatok 19.1.2018)
Mário Baran (9.A)
Mário Csomor (1.A)
Sára Hiklová (1.A)
Sára Kubincová (5.B)
Sára Šimalčíková (5.A)
Počet návštev: 3200402

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Na základe preukázateľného spôsobu hlasovania rodičov žiakov 6.A (2016/2017), budú mať žiaci 7.A triedy od šk. roku  2017/2018 nemecký jazyk dve hodiny týždenne.  

 • V stedu 15. 3. 2017  nás navšívilo  28 rodičov. Ďakujeme za návštevu.

 • Žiadame všetkých stravníkov a ich zákonných zástupcov, aby sa obracali na zamestnancov ŠJ výlučne osobne alebo telefonicky (mobil: 0915 458 628), a to len v čase prevádzky ŠJ. Prosíme Vás, aby ste nezasielali sms správy

 • Hodiny NBV - evanjelická budú v šk. roku 2017/2018 v utorok o 13:15 hod.

 • Ing. Martin Baran - Bešeňová

  Ing. Andrea Belušová - Liptovská Teplá

  MUDr. Ľubomíra Mosná - Bešeňová

  Ing. Juraj Taliga - Liptovská Teplá

   

  Emil Kohár - Ivachnová

  MUDr. Dominika Senková - Liptovský Michal

 • Ak má niektoré dieťa odklad povinnej školskej docházky, zákonný zástupca musí doručiť do školy tieto 3 písomnosti:

  1)  Správu z vyšetrenia školskej zrelosti

  2) Žiadosť zákonného zástupcu o odklad povinnej školskej dochádzky

  3) Potvrdenie od pediatra

   

 • Deti Slovákov žijúcich v zahraničí musia absolvovať základnú školu aj na Slovensku.

  Zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy na Slovensku má každý rodič, ktorý je občanom SR a takisto aj jeho dieťa má slovenské občianstvo, bez ohľadu na to, kde žije.

  V prípade, že má dieťa dvojité občianstvo, rodič tak urobiť nemusí, pokiaľ navštevuje školu v danom štáte podľa jeho legislatívy. Rodič má právo rozhodnúť sa, že jeho dieťa bude navštevovať základnú školu v zahraničí.

  Ako postupovať, ak dieťa vo veku zápisu do 1. ročníka, resp. vo veku povinnej školskej dochádzky odchádza s rodičmi na dlhší čas do zahraničia?

 • Vedenie školy upozorňuje rodičov, že budovy školy sa budú z bezpečnostných dôvodov ráno o 7:30 hod. zamykať. Oneskorenci budú čakať pred dverami až do zvonenia po prvej hodine.

 • Vážení rodičia! Na náboženskú a etickú výchovu prihlasujete svoje dieťa do 15. 6. predchádzajúci školský rok. Školská legislatíva neumožňuje prestup žiaka počas školského roka z etickej výchovy na náboženstvo a naopak. Sú to povinné predmety, ktoré žiak musí absolvovať.

 • Z dôvodu zabezpečenia ochrany zdravia a majetku sú v školskom areáli a v priestoroch školy nainštalované kamery. Tak budeme vedieť, kto sa pohybuje v priestoroch areálu mimo vyučovania a sústavne nám ničí školský majetok.

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Liptovská Teplá
  Hlinisko 320, 034 83 Liptovská Teplá
 • 044 4392223

Mapa