Navigácia

Partners

Sobota 28. 5. 2016

Vitajte na EduPage

Kalendár

Narodeniny a meniny

Pozajtra (Pondelok 30.5.2016)
Victoria Ijisesan Perryová (7.A)
Počet návštev: 2486024

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Pri príležitosti MDD sa v utorok 7. 6. 2016 zúčastníme divadelného predstavenia v Žiline.Ročníky 1-4 pôjdu vlakom z LT o 6:51 hod. Predstavenie začína o 9:00 hod. Ročníky 5-9 sa prvé dve hodiny učia a potom odchádzajú vlakom z LT o 10:01 hod.. Predstavenie začína o 12:00 hod.. Vstupné na obidva predstavenia je 3,00 € alebo 3 KP. Bližšie informácie dostanú žiaci od triednych učiteľov na triednických hodinách.

 • Ing. Martin Baran - Bešeňová

  Ing. Andrea Belušová - Liptovská Teplá

  MUDr. Ľubomíra Mosná - Bešeňová

  Ing. Juraj Taliga - Liptovská Teplá

   

  Emil Kohár - Ivachnová

  MUDr. Dominika Senková - Liptovský Michal

 • Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí  prišli na Deň otvorených dverí.

 • Ak má niektoré dieťa odklad povinnej školskej docházky, zákonný zástupca musí doručiť do školy tieto 3 písomnosti:

  1)  Správu z vyšetrenia školskej zrelosti

  2) Žiadosť zákonného zástupcu o odklad povinnej školskej dochádzky

  3) Potvrdenie od pediatra

   

 • Na základe žiadostí rodičov, prinášame vysvetlenie o tom, čo sú to dotácie na záujmovú činnosť.

  Časť finančných prostriedkov z výnosu dane z príjmov fyzických osôb dostávajú mestá a obce na zabezpečenie záujmových aktivít prednostne pre občanov obce vo veku od 5 do 30 rokov. Na určenie objemu týchto finančných prostriedkov je v zákone stanovené objektívne, transparentné a verejne kontrolovateľné kritérium a to počet detí vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom v obci. Predpokladaná výška na dieťa je cca 66 € na jeden rok.

 • Deti Slovákov žijúcich v zahraničí musia absolvovať základnú školu aj na Slovensku.

  Zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy na Slovensku má každý rodič, ktorý je občanom SR a takisto aj jeho dieťa má slovenské občianstvo, bez ohľadu na to, kde žije.

 • Vedenie školy upozorňuje rodičov, že budovy školy sa budú z bezpečnostných dôvodov ráno o 7:30 hod. zamykať. Oneskorenci budú čakať pred dverami až do zvonenia po prvej hodine.

 • Otváracie hodiny:

  ŠTVRTOK:  15:00 – 18:30

   

 • Vážení rodičia! Na náboženskú a etickú výchovu prihlasujete svoje dieťa do 15. 6. predchádzajúci školský rok. Školská legislatíva neumožňuje prestup žiaka počas školského roka z etickej výchovy na náboženstvo a naopak. Sú to povinné predmety, ktoré žiak musí absolvovať.

 • Z dôvodu zabezpečenia ochrany zdravia a majetku sú v školskom areáli a v priestoroch školy nainštalované kamery. Tak budeme vedieť, kto sa pohybuje v priestoroch areálu mimo vyučovania a sústavne nám ničí školský majetok.

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Liptovská Teplá
  Hlinisko 320, 034 83 Liptovská Teplá
 • 044 4392223

Mapa